Skip to main content

Képzéseink

Fiúról Apára

Környezetvédelmi Négy elem módszertan Óvodapedagógus képzés

A világ az utóbbi tíz évben nagyot változott körülöttük. Megváltozott a tárgyi kultúránk, a technikai eszköztárunk, sajnos Földünk, így hazánk éghajlata is. A változások sok kérdést vetnek fel bennünk és gyermekeinkben: pontosan mi az és miért történik körülöttünk? Hogyan tudunk alkalmazkodni a változásokhoz? Ennek megértéséhez érdemes a környezeti nevelést fokozatosan kibővíteni játékos környezetvédelemmel, hogy a mai óvodáskorban lévő gyerekek már sokkal környezettudatosabb, az ok-okozati viszonyokkal tisztában lévő, a környezetükért tenni tudó, cselekvő felnőttekké válhassanak. Erre ad korszerű megoldást a Fiúról Apára Program Négy elem módszertana. A program alapos és széleskörű tudást biztosít az óvodapedagógusoknak alapvető természettudományos ismereteik felfrissítésével, hogy utána a gyerekek életkorának megfelelően logikusan, játékosan és korszerűen tudják továbbítani azokat. A résztvevők megismerik a környezeti kultúrával, környezettudatossággal, klímavédelemmel kapcsolatos fogalmakat. Képesek lesznek az Univerzumtól az elemek szintjéig a nagytól a kisebb felé haladva a környezeti rendszerek és ok-okozati kapcsolatok összefoglalására és maguk is össze tudják állítani csoportjuk számára a legmegfelelőbb feladatsort, foglalkozást a módszertan alatt felsorakoztatott anyagokból.

A Fiúról Apára Program Négy elem módszertana több generációt is megszólít: gyermeket, pedagógust és a szülőt is arra sarkallja, hogy már itt, a jelenben is védje természeti értékeit. 

A Négy elem módszertan tematikai egységei: 

1. A Fiúról Apára módszer a 4-7 éves korú gyermekek környezettudatosságának fejlesztésében; 

2. Az Univerzum; 

3. Föld komplexitása önmagában – forgása, vízburok, földi rendszerek, domborzat, élővilág; 

4. A 4 elem, kapcsolataik, energiák; 

5. Zöld jövő; 

6. Képzés zárása, értékelése. Tapasztalatok összegzése. 

A tematikai egységek plenáris előadások, ötletbörzék, szimulációs játékok feldolgozásával valósulnak meg. A módszertanhoz tartozó iskolakészültséget elősegítő feladatlapok, segédanyagok, színezők még színesebbé teszik az anyagot, elmélyültebbé a tudást elősegítve az óvodai nevelésben az ismeretek elmélyítését. A programban résztvevő pedagógusoknak átadjuk a képzésen szereplő feladatlapok, segédanyagok, színezők csomagját, hogy a saját pedagógiai programjukban sokszorosítani és használni tudják. 

A tanúsítvány kiadásának feltételei: a hiányzás nem haladhatja meg az összóraszám 10%-át. A záró dolgozat sikeres (min. 61 %-os teljesítés) elkészítése és elküldése a tanfolyam utolsó napját követő 14 napon belül. 

 

Jelentkezés képzésre    További információ