Skip to main content

Képzéseink

Szövegértés-fejlesztés, szövegfeldolgozás

A kurzus elsősorban az elméletigényes tantárgyakat tanító pedagógusokat készíti fel arra, hogy milyen módszerekkel elemezzék tanítványaik szövegértési gondjait, és milyen megoldásokkal orvosolják azokat.

A továbbképzés célja, hogy eredményes módszerekkel, eljárásokkal, technikákkal ismertesse meg a résztvevőket; tájékoztatást adjon a tanulók szövegmegértési, szövegalkotási problémáinak lehetséges okairól; segítse a résztvevőket a nehézségek felismerésében és csökkentésében, lehetővé tegye a hatékonyabb pedagógiai munkát.

Foglalkozunk azzal, hogyan fejleszthető az olvasás közbeni azonnali jelentéstársítás. A résztvevők megismerkedhetnek a szókincs és a szemantikai tár bővítésének lehetőségeivel, az általános tanulási törvényszerűségekre épített feladatok hatékonyságával, a sémák, forgatókönyvek erősítésének lehetőségeivel.

A továbbképzés segíti a pedagógusokat abban, hogy a szövegértés-szövegalkotás kompetenciájának fejlesztését olyan nevelési célrendszerbe ágyazva végezzék, aminek fontos eleme a kommunikációs alapelvek betartása, az önismeret fejlődése.

Jelentkezés képzésre    További információ